Exploot

U heeft een schuld, een situatie die vraagt om een oplossing.

Rijken Gerechtsdeurwaarders vormt het begin van deze oplossing, voor beide partijen.

Met een open werkwijze, jarenlange ervaring en expertise staan wij schuldeiser en schuldenaar bij om tot een oplossing te komen. Met juridisch advies en wettelijke bevoegdheden gedurende het gehele traject, van de eerste aanmaning tot de uitvoering van een vonnis. De kwaliteits-, gedrags- en beroepsregels waarborgen dat de gerechtsdeurwaarder u als schuldenaar bijstaat en beschermt tegen misbruik en onredelijke invorderingstarieven.

Elke schuldsituatie staat op zich, afhankelijk van de incassofase waarin u zich bevindt. Via deze website kunt u zich verdiepen in uw situatie en online een betalingsregeling voorstellen, om samen tot de optimale oplossing te komen. Uw privacy wordt gewaarborgd binnen de regels van de AVG. Klik hier voor onze privacyverklaring.

U wil uw dossier online bekijken: klik hier.

U wilt betalen: klik hier

U heeft een exploot ontvangen

Hieronder vindt u een aantal pagina’s waarop verschillende soorten ambtshandelingen worden toegelicht. Mogelijk was er niemand thuis tijdens de betekening van het exploot of is er een aanvullende, herhaalde, uitleg gewenst.

Klik op het soort exploot voor een uitleg.

U kunt niet betalen

Als u de vordering niet ineens kunt betalen dan is het verstandig om zo snel mogelijk contact met ons kantoor op te nemen om de mogelijkheden van een betalingsregeling te bespreken. Het is belangrijk dat u uw betalingsvoorstel zo goed mogelijk onderbouwt, zodat wij op onze beurt de schuldeiser/opdrachtgever een correct advies kunnen geven. U kunt hiervoor ons inlichtingenformulier gebruiken. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons of de regeling is geaccepteerd en welke voorwaarden hierbij gelden.

Inloopspreekuur

Iedere donderdag is er een inloopspreekuur van 09.00 tot 10.00 uur. Heeft u vragen dan kunt u deze dan aan een medewerker stellen. Neemt u de laatste brief of exploot die u van ons ontving even mee?

Betalingsregeling?

Vul het inlichtingenformulier volledig in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Schuldhulpverlening

Er zijn organisaties die hulp kunnen bieden mocht u er niet zelf uitkomen. Dit zijn bijvoorbeeld:

Schuldhulpverlening | Het juridisch loket | Nederlandse Vereniging van Volkskrediet |
Nibud | Kredietbank Nederland | Netwerktegenarmoede |