Specialisaties

Incasso
Succesvol incasseren van vorderingen in heel Nederland. Wij hebben veel kennis in het incasseren vorderingen van MKB-bedrijven, scholengemeenschappen, verhuurders, tandartspraktijken, etc…

Ambtelijk
Het maken van exploten, ten uitvoerleggen van rechterlijke vonnissen, etc.

Huurrecht
Incasso van huurzaken, waaronder ook de ontbinding van huurcontracten, herstelkosten en overlastkwesties. Zie voor meer informatie huurguard.nl.

Handelsrecht
Incasseren van vorderingen, conservatoire maatregelen, incasso’s, transacties, commerciële- en/of juridische begeleiding, etc.

Advisering
Juridische advisering inzake burgerlijk recht, bedrijfsbegeleiding, schuldsanering, etc.

Taxaties
Taxeren van roerend en onroerend goed bij faillissementen en nalatenschappen.

Constatering
Opstellen van proces-verbaal van constatering met plaatselijke bezichtiging.