Tarieven

Algemeen

Ons uitgangspunt is dat ‘de veroorzaker’ betaalt. Wij gaan er van uit, dat u terecht en te goede trouw een factuur heeft gezonden aan een particuliere of zakelijke klant, die een product of dienst van u heeft afgenomen. In onze ogen heeft u dan niet meer dan het volste recht op betaling.

Ergo, wij zullen er alles aan doen, om uw debiteur tot betaling te bewegen, eerst in der minne en desnoods via tussenkomst van de rechter. De kosten van deze procedures zijn in principe voor de debiteur.

Betalingsregeling indien mogelijk

Met uw debiteur (natuurlijk ook uw klant!) kan, indien omgaande betaling niet mogelijk is, in elke fase van de procedure een betalingsregeling worden getroffen. Hierbij vindt een beoordeling van liquiditeit en/of schulden plaats.

Als zo’n betalingsregeling er komt, wordt een onderhandse akte opgemaakt en ondertekend. Regelingen worden nauwkeurig bewaakt; bij niet- of niet stipte nakoming vervalt de gemaakte betalingsregeling en is het restant per direct opeisbaar.

Finale kwijting

In bijzondere gevallen, zoals bij een voorstel tegen finale kwijting zullen wij direct met u overleggen, alvorens een definitief ‘accoord’ te gegeven.

De verhaalspositie van uw debiteur zal voortdurend opnieuw worden beoordeeld en – zo nodig – worden bijgesteld voordat een nieuwe fase ingaat.

De incassoprocedure is van A tot Z bij ons in handen, waardoor extra kosten kunnen worden bespaard, onnodige kostenrisico’s worden vermeden en, niet onbelangrijk, u en uw medewerkers veel spanning wordt bespaard en zorg uit handen wordt genomen.

Hier vind u onze Algemene Voorwaarden en aanvullende (spoed)tarieven.