Incasso

Een incassoprocedure verloopt in (maximaal) 4 fasen, te weten:

1 - de pre-incassofase, waarin wij uw klant op vriendelijke wijze tot betaling aanmanen middels een WIK brief. 

2 - de incassofase, waarin wij uw vordering op minnelijke wijze incasseren. Wij brengen tevens in kaart hoe uw kansen liggen. Indien nodig voeren onze juristen inhoudelijke verweren.

3 - de gerechtelijke fase, waarbij wij uw vordering aan de rechtbank voorleggen en voor u - indien gewenst - de procedure volledig voeren.

4 - de executiefase, de uitvoering van het vonnis, veelal door middel van beslaglegging, zoals beslag op inkomen, tegoeden, roerende zaken (bijvoorbeeld voertuigen) en/of panden.

Hieronder vindt u een stapsgewijs overzicht van de verschillende fasen:

In deze fase proberen wij op minnelijke wijze uw vordering te incasseren. Nu nog kunnen wij veel schade in de relatie voorkomen.

Wij sommeren uw debiteur zowel schriftelijk als telefonisch. Door snel en doortastend te handelen zorgen wij voor beter betalende klanten.

Wij dagvaarden uw debiteur. Onze juristen assisteren en adviseren tijdens het hele traject. U hoeft dus geen advocaat in te schakelen. 

Wij doen er alles aan om de executiefase te voorkomen. Maar wat moet, dat moet. U heeft recht op uw geld. In deze fase worden beslagen gelegd.

Rijken Gerechtsdeurwaarders | Incassobureau | Juristen Den Bosch

placeholderimage

Ons gerechtsdeurwaarders- en incassobureau is sinds 1972 succesvol met het incasseren van alle denkbare soorten vorderingen. Wij hebben veel ervaring met moeilijk inbare vorderingen. 

 

» Lees meer over Rijken Gerechtsdeurwaarders

Actueel

KEI

05 december 2017 - KEI We zijn alweer even op weg met KEI. Het is even wennen, maar het spreekwoord ‘al doende leert men’, is hier zeker van toepassing! Een fijne bijkomstighei... » Lees meer

WIK anno 2017

09 maart 2017 - Conform de Wet Incassokosten (WIK) dienen incassokosten aan consument-schuldenaren tijdig te worden aangezegd wil schuldeiser er in rechte aanspraak op kunne... » Lees meer
» Meer nieuwsberichten

Openbare verkopen

» Alle openbare verkopen