Incasso

Een incassoprocedure verloopt in (maximaal) 4 fasen, te weten:

  1. De pre-incasso fase, waarin wij uw klant op vriendelijke wijze tot betaling aanmanen middels een WIK brief.
  2. De incasso fase, waarin wij uw vordering op minnelijke wijze incasseren. Wij brengen tevens in kaart hoe uw kansen liggen. Indien nodig voeren onze juristen inhoudelijke verweren.
  3. De gerechtelijke fase, waarbij wij uw vordering aan de rechtbank voorleggen en voor u – indien gewenst – de procedure volledig voeren.
  4. De executie fase, de uitvoering van het vonnis, veelal door middel van beslaglegging, zoals beslag op inkomen, tegoeden, roerende zaken (bijvoorbeeld voertuigen) en/of panden.

Hieronder vindt u een stapsgewijs overzicht van de verschillende fasen:

Pre-incasso fase

In deze fase proberen wij op minnelijke wijze uw vordering te incasseren. Nu nog kunnen wij veel schade in de relatie voorkomen.

Incassofase

Wij sommeren uw debiteur zowel schriftelijk als telefonisch. Door snel en doortastend te handelen zorgen wij voor beter betalende klanten.

Gerechtelijke fase

Geduld op? Wij dag-vaarden uw debiteur. Onze juristen assisteren en adviseren tijdens het hele traject. U hoeft dus geen advocaat in te schakelen.

Executiefase

Wij doen er alles aan om de executiefase te voorkomen. Maar wat moet, dat moet. U heeft recht op uw geld. In deze fase worden beslagen gelegd.