Executiefase

Het doel van deze vierde fase, de executiefase, is de uitvoering van het vonnis van de rechter. Doorgaans geschiedt dat door middel van beslaglegging en het ‘uitwinnen’ van vermogensbestanddelen van een debiteur, totdat de vordering geheel is voldaan. Bijvoorbeeld door middel van beslag en verkoop van auto’s,  beslag op inboedel of inventaris en/of salaris. Ook de banktegoeden kunnen worden aangesproken via beslaglegging.

Het spreekt voor zich dat er in de executiefase vaak geen sprake meer is van een evenwichtige leverancier-klant relatie. Maar op dat moment telt voor ons (en voor ú!) alleen het korte termijn belang: zorgen dat u het geld krijgt waarop u of uw bedrijf recht heeft.

De tarieven voor beslagmaatregelen worden in rekening gebracht conform het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG).