U wilt betalen

Een schuld ontstaat als betaling van een ontvangen dienst of levering niet mogelijk is gebleken. Als gerechtsdeurwaarder zijn wij ingeschakeld om het bedrag bij u te incasseren.

Betaling

Op ons kantoor kunt u tijdens onze openingstijden contant of met pin betalen. Tevens is er de mogelijkheid om in te loggen op uw online dossier en van daaruit te betalen (via ideal). Daar heeft u ook volledig zicht op de status van uw dossier(s). Klik hier om in te loggen.

Het is belangrijk dat u het dossiernummer in de omschrijving van de betaling vermeldt.

Kosten

Behalve het schuldbedrag en eventuele rente, worden ook de kosten van het incassotraject op u als debiteur verhaald. Rijken Gerechtsdeurwaarders behandelt de gehele incassoprocedure, waardoor kosten worden bespaard en onnodige kostenrisico’s worden vermeden.

Betalingsregeling

Indien betaling ineens onmogelijk is, kan in overleg een betalingsregeling worden getroffen. Aan de hand van een budgettering (beoordeling van inkomsten en uitgaven) wordt de regeling met een akte opgemaakt en ondertekend. De betalingsregeling is een instrument om voor beide partijen tot een oplossing te komen.