Disclaimer

Inleiding

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website. Rijken Gerechtsdeurwaarders draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Rijken Gerechtsdeurwaarders houdt uitsluitend algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van deze website. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens en worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening te optimaliseren.

Verwerking van gegevens

Rijken Gerechtsdeurwaarders gebruikt de door de bezoeker verstrekte gegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van bezoekers ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen. Die gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Rijken Gerechtsdeurwaarders, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, dan wel op een andere wijze worden openbaar gemaakt.

Cookies

Websites maken gebruik van cookies met bepaalde technische en site-specifieke informatie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van de bezoeker worden geplaatst.

Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen ze worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren.

Standaard zijn de meeste browsers ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt echter uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. U kunt de op uw computer opgeslagen cookies wissen. In de gebruiksaanwijzing van uw browser vindt u hierover meer informatie.

Links naar andere websites

Op deze website treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Rijken Gerechtsdeurwaarders kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens.

Wij adviseren u hiervoor onze privacyverklaring te lezen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van Rijken Gerechtsdeurwaarders van de website die u bezoekt.

Wijzigingen 

Rijken Gerechtsdeurwaarders behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check het daarom regelmatig, zodat u op de hoogte bent van ons privacybeleid.