Expertise

Vijftig jaar ervaring

Ons gerechtdeurwaarders- en incassobureau heeft meer dan 50 jaar ervaring met het succesvol incasseren van alle soorten vorderingen. Wij hebben vooral veel ervaring met incasseren bij soms zeer onwillige debiteuren. Hierdoor, en door onze doelgerichte en persoonlijke aanpak, kunnen wij vaak incasseren terwijl andere bedrijven u zullen adviseren de vordering af te boeken. Reken maar dat dát onze eer te na is!

Debiteurenbeheer

Betalen van facturen binnen de gestelde termijn blijkt regelmatig een probleem. Bewust, uit nonchalance, onmacht of gewoonte. U wilt wanbetalers dwingen te betalen. Dat is vaak een intensief en tijdrovend karwei.

Oplossingsgericht

Het herkennen van alle mogelijke problemen is noodzakelijk om goed om te kunnen gaan met uw debiteuren. Iedere zaak is anders en wij bespreken graag met u de mogelijkheden. Ons kantoor adviseert en handelt oplossingsgericht. Door ervaring als zelfstandig ondernemer en expertise als openbaar ambtenaar gaan wij gericht en efficiënt met de situatie om.

Persoonlijke benadering

Specifiek in onze incasso-benadering is dat wij uw debiteuren vooraleerst zien als een klant en als mens. Dat biedt de meest kansrijke uitgangspositie. Zo’n gerichte, en vooral persoonlijke, benadering blijkt in de praktijk bijzonder succesvol. Genuanceerd waar mogelijk, gedecideerd wanneer nodig. Dan blijken juridische vervolgstappen vaak niet eens meer nodig. Uw relatie raakt niet (zwaar) beschadigd en blijft vaak klant.

Toch een procedure?

Soms is een gerechtelijke procedure noodzakelijk. De juridische uitvoer ligt in onze handen, maar door al in een vroeg stadium van het incassotraject betrokken te zijn, boekt u het beste resultaat. Hierdoor kunnen wij ons bijvoorbeeld verdiepen in de eigendomsverhoudingen of de situatie van de schuldenaar.

Rijken Gerechtsdeurwaarders neemt u de zorg van het totale debiteurenbeheer uit handen. Ons overzicht op de situatie om tot de optimale oplossing te komen.