Taxatie

Beslaglegging is een van de wettelijke dwangmiddelen van een gerechtsdeurwaarder. Voor beslaglegging komen vaak roerende zaken in aanmerking, waarvan de opbrengst bij verkoop het schuldbedrag moet dekken.

Het belang van een juiste taxatie van roerende goederen voor de schuldeiser mag daarmee duidelijk zijn.

Onze jarenlange ervaring met taxaties komt van pas in alle situaties: in geval van een failliete boedel, voor een inboedelverzekering of bij de verdeling van een boedel na een echtscheiding of in geval van een erfenis.