U heeft een vordering

Rijken Gerechtsdeurwaarders levert een totaalpakket aan incassodiensten. Voordat wij de vordering voor u gaan incasseren, onderzoeken wij wie uw debiteur is en bekijken wij hoe de vordering juridisch is opgebouwd. U ontvangt van ons een praktisch advies over de haalbaarheid van uw vordering.

Minnelijke incasso

Vaak is een officiële brief van een deurwaarder al genoeg om alsnog uw debiteur tot betaling aan te sporen. Helaas, is dit soms niet het geval. Wij vragen u om alle relevante correspondentie aan ons toe te sturen, zodat wij een dossier kunnen aanmaken. Uw debiteur wordt vanaf het begin schriftelijk en telefonisch aangemaand. De deurwaarder kan ook direct een persoonlijk bezoek brengen aan de debiteur.

Gerechtelijke procedure

Als in de minnelijke fase niet wordt betaald, dan kan een gerechtelijk traject uitkomst bieden. In overleg met u wordt uw klant door ons gedagvaard. De gerechtelijke procedure wordt door ons van A tot Z verzorgd. Onze juristen stellen de processtukken op en staan u bij tijdens mondelinge zittingen. Het doel van deze fase is het verkrijgen van een vonnis, waarin uw debiteur wordt veroordeeld tot betaling van uw vordering.

Executiefase

U heeft een vonnis, maar uw debiteur betaalt nog steeds niet? Een gerechtsdeurwaarder is in Nederland het enige orgaan dat het vonnis ten uitvoer mag brengen. Wij brengen een bezoek aan uw debiteur en bevelen uw debiteur om alsnog onmiddellijk te gaan betalen. Bij het uitblijven van de betaling wordt er in overleg met u beslag gelegd.

De middelen die een gerechtsdeurwaarder kan inzetten, zijn onder meer beslag op loon of op een uitkering, beslag op bankrekeningen, beslag op roerende of onroerende zaken, etc. Bij een huurvordering kan een ontruiming van een woning geregeld worden.

Incassocontract: vast bedrag per jaar

Wij bieden aantrekkelijke voorwaarden voor bedrijven met relatief veel moeilijk inbare facturen. Met een incassocontract voorkomt u te allen tijde hoge oninbare rekeningen. Voor een vast bedrag per jaar weet u dan exact waar u aan toe bent.

Vraag naar de aantrekkelijke voorwaarden en mogelijkheden van het incassocontract.