Incasso

Incasso tarief

De incassokosten (het invoeren van de gegevens, de opdrachtbevestiging, het aanmaken van een dossier, aanmanen, sommeren etc.) bedragen 15% met een minimum van € 40,00 exclusief btw en een maximum in overleg. Deze kosten zullen primair op de debiteur worden verhaald als buitengerechtelijke ‘incassokosten’.

Als er ‘niets te halen’ valt

Als wij een dossier moeten sluiten omdat er geen ‘verhaal’ mogelijk blijkt dan worden de incassokosten bij u in rekening gebracht, tenzij u een incasso-overeenkomst met ons heeft. Vraagt u hier naar de mogelijkheden hiervan.

Inmiddels geregeld na opdracht

Heeft u de zaak direct met uw klant geregeld nadat het incasseren van de uitstaande factuur aan ons is opgedragen, en/of het dossier wordt op uw verzoek gesloten, dan zullen wij de incassokosten aan u in rekening brengen. Zorg er dus wél voor, dat u uw klant deze kosten laat betalen.