Betaalmogelijkheden

Een schuld ontstaat als betaling van een ontvangen dienst of levering niet mogelijk is gebleken. Als gerechtsdeurwaarder worden wij ingeschakeld om het bedrag bij de wanbetaler te incasseren.

Kosten

Behalve het schuldbedrag en de rente, worden ook alle kosten van het incassotraject op de wanbetaler verhaald. Rijken Gerechtsdeurwaarders behandelt de gehele incassoprocedure, waardoor kosten worden bespaard en onnodige kostenrisico’s worden vermeden.

Betalingsregeling

Indien betaling ineens onmogelijk is, kan in elke fase een betalingsregeling worden getroffen. Aan de hand van een budgettering (beoordeling van inkomsten en uitgaven) wordt de regeling met een akte opgemaakt en ondertekend. De betalingsregeling is een instrument om voor beide partijen tot een oplossing te komen.

Betaling

Op ons kantoor kan tijdens onze openingstijden contant of met pin worden betaald. Tevens is er de mogelijkheid om het bedrag over te maken op onze bank- of girorekening. Betalingen kunnen ook gedaan worden door middel van iDeal

Het is belangrijk dat u het dossiernummer in de omschrijving van de betaling vermeldt.