Beslagvrije voet

Wat is de beslagvrije voet?

Als er beslag ligt op uw inkomen, ontvangt u slechts een deel van uw inkomsten. Het bedrag dat u zelf ontvangt heet de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het minimumbedrag waarop u recht heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. De beslagvrije voet is door ons berekend aan de hand van de gegevens die bij ons bekend zijn. Als niet alle gegevens bekend zijn, is het mogelijk dat uw beslagvrije voet niet juist is berekend. 

De deurwaarder die als eerste beslag legt op uw inkomen heet de eerste beslaglegger. Deze deurwaarder bepaalt de beslagvrije voet. 

Geef de juiste informatie door!

Gegevens die belangrijk zijn voor het berekenen van de beslagvrije voet zijn onder andere: 

uw woonkosten, uw zorgkosten, eventuele huur- en zorgtoeslag , het inkomen van uw partner en diverse andere gegevens. 

Als u of uw partner naast het inkomen waarop beslag is gelegd nog andere inkomsten heeft, dan bent u verplicht om dit ook door te geven.  Als u een partner heeft en u geeft de inkomsten van uw partner niet door, dan kan dat betekenen dat wij uw beslagvrije voet halveren. 

Herberekenen beslagvrije voet

Hebben wij beslag gelegd op uw inkomen? En bent u van mening dat u door de beslaglegging niet voldoende geld heeft om uw vaste lasten te betalen? Vraag dan een herberekening aan van uw beslag­vrije voet. U kunt onderstaand formulier invullen, voorzien van bewijsstukken en gelijk verzenden!

 

Vragenlijst (herberekenen) bepaling beslagvrije voet

Vul alle vragen in, indien van toepassing. Bij het ontbreken van antwoorden kunnen wij uw formulier niet in behandeling nemen. 

Als u geen partner heeft dan hoeft u alleen de vragen voor uzelf in te vullen. 

Het aantal leden van uw huishouden gaat niet alleen om u en uw eventuele partner maar ook om inwonende kinderen en overige inwonende personen zoals een broer, zus of kennis.

Als de beslagvrije voet is herberekend laten wij dit zo snel mogelijk aan u en uw inkomstenbron weten. 

De vragen bestaan uit 5 onderdelen:

Heeft u (bank) afschriften, loonstroken of andere bewijsstukken waarop uw antwoorden bevestigd staan? Upload deze dan onder aan het formulier. 

Uitleg

1: Persoonlijke gegevens

2: Inkomsten


3: Woonkosten

Als u geen huurtoeslag ontvangt, vul dan 0 in. Ligt er beslag op uw zorgtoeslag? Lever dan een bewijsstuk aan.

4: Zorgkosten

Als u geen zorgtoeslag ontvangt, vul dan 0 in.5: Kinderbijslag en kindgebonden budget