Pre-incasso

Pre-incasso tarief

Wij sommeren uw klant op een nette en correcte wijze (de gentle reminder) door middel van onze pre-incassobrief, ook wel de WIK brief genaamd, die uiteraard aan de wettelijke vereisten voldoet. Uw particuliere klant krijgt de mogelijkheid om alsnog binnen 14 dagen te betalen zonder extra kosten. Uw zakelijke klant kan binnen een kortere termijn gesommeerd worden.

Bij het uitblijven van volledige betaling binnen genoemde termijn gaat het dossier het incassotraject in. Wanneer uw klant naar aanleiding van onze brief het verschuldigde bedrag betaalt brengen wij € 25,00 dossierkosten in rekening.