Executeren van het vonnis

Kosten Tenuitvoerlegging van het vonnis

De executie (ook wel: tenuitvoerlegging) wordt voorafgegaan door een onderzoek naar de executie-mogelijkheden. De executie wordt ingeleid door een bezoek aan huis bij uw debiteur, waarbij het vonnis en het bevel tot betaling wordt overhandigd.

Alle mogelijke vormen en soorten van beslaglegging kunnen en zullen indien nodig door ons worden toegepast.

De kosten van ambtshandelingen zijn wettelijk vastgesteld in het BTAG  en worden jaarlijks geïndexeerd. Deze kosten worden primair op uw klant verhaald.