Veelgestelde vragen

Wat kost incasseren via de deurwaarder?

Bij een succesvolle incasso, verhaalt de deurwaarder de kosten op uw debiteur en ontvangt u of uw klant het bedrag van zijn vordering. Valt op de debiteur niets of niet alles te incasseren, dan worden alleen de gemaakte kosten bij u gefactureerd.

Wanneer kan ik een vordering bij de deurwaarder indienen?

Wanneer uw klant niet binnen de betalingstermijn betaald, dan is het raadzaam dat uw debiteur in gebreke wordt gesteld wordt.

Indien uw debiteur een particulier is dan dient u, voordat u de deurwaarder inschakelt, een brief aan de debiteur te sturen  waarin een laatste termijn wordt gegeven van 14 dagen. Tevens dient in deze brief de hoogte van de bijkomende incassokosten alvast te worden vermeld. Zie hiervoor onze incassocalculator. Als u deze brief niet verstuurd dan kunnen wij dit natuurlijk alsnog voor u doen.

Het voorgaande geldt ook in het geval uw debiteur een bedrijf is en u geen afwijkende afspraken gemaakt heeft met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten in een overeenkomst (bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden). Heeft u wel afwijkende afspraken gemaakt dan kunt u de vordering zonder verdere belemmering uit handen geven aan de deurwaarder.

Hoe geef ik een vordering uit handen?

U kunt uw opdracht per e-mail, fax of per post aan ons toesturen. Ook kunt u met ons een afspraak maken op kantoor. Bij uw opdracht voegt u de onbetaald gebleven facturen, en alle relevantie informatie zoals uw Algemene Voorwaarden, de laatste sommatiebrief, correspondentie, etc…

Kan ik direct beslag laten leggen?

Beslaglegging kan pas indien u een vonnis op de debiteur heeft. Dit verkrijgt u door uw vordering aan de rechter voor te leggen. Rijken Gerechtsdeurwaarders zorgt voor alle noodzakelijke handelingen. Wanneer de rechter uw vordering heeft toegewezen, verkrijgt u het vonnis, waarmee de deurwaarder verder kan gaan werken. Indien u een grote vordering heeft en u wilt vermogen van de debiteur zeker stellen, kan er aan de rechter toestemming worden gevraagd tot het leggen van conservatoir beslag. Er wordt dan beslag gelegd voordat u een vonnis heeft.

Hoe lang duurt het incasseren van de vordering?

Dat is per geval erg verschillend. Het is afhankelijk van de volledigheid van de door u aangeleverde informatie, of uw debiteur verweer voert en hoeveel verhaal uw debiteur biedt. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij bepaalde stappen bespoedigen of juist meer stappen nemen om tot een minnelijke oplossing te komen. Wij bespreken voorafgaand met u de mogelijkheden en adviseren u graag over de uit te stippen route.

Meer vragen? Neem gerust contact met ons op.