No cure no pay

No cure no pay

Indien uw incasso-opdracht op basis van deze methode wordt uitgevoerd en er wordt niets geïncasseerd dan hoeft u geen kosten te voldoen. Dit geldt alleen als wij dit specifiek met u zijn overeengekomen en geldt alleen voor de minnelijke fase. Vraag naar onze voorwaarden.

Declaratievoorziening

Sluit u een incasso overeenkomst met declaratievoorziening met ons af dan bent u verzekerd tegen incassokosten indien debiteur geen verhaal biedt. Vraagt u naar de voorwaarden.