Medische sector

Medische sector

Een patiënt die niet betaalt is geen klant maar een wanbetaler. Dit klinkt hard, eenvoudig en dat is het ook. Het slechte betalingsgedrag van uw patiënt kan verregaande consequenties hebben voor uw onderneming: onrust, liquiditeitsproblemen en zelfs financiële moeilijkheden.

Wij zorgen ervoor dat uw debiteuren betalen d.m.v. een professionele en doelgerichte aanpak, waarbij de relatie tussen u en uw patiënt centraal kan blijven staan. Indien toch een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt voor een succesvolle incasso, dan zullen wij u gedurende het gehele juridische traject terzijde staan. Deze professionele aanpak heeft zich gevormd door ervaring in de medische sector met huisartsen, tandartsen, medisch specialisten, apotheken en ziekenhuizen.