Pre-incassofase

Geen klant is hetzelfde en daarom biedt ons pre-incasso traject een extra mogelijkheid om uw debiteur aan zijn betalingsverplichting te herinneren.  Specifiek in deze benadering is, dat wij uw debiteuren vooraleerst zien als een klant, en als een mens. Dat biedt de meest kansrijke uitgangspositie. Zo’n gerichte, en vooral persoonlijke, benadering blijkt in de praktijk bijzonder succesvol.

Onze werkwijze is volledig op uw wensen en behoefte aan te passen.