Bankbeslag

Beslag op uw banktegoed

Het beslag op uw banktegoed is een momentopname. Alles wat ten tijde van het beslag op uw rekening(en) staat valt onder het beslag, gelden die na het beslag bijgeschreven worden vallen buiten het beslag.

Derdenverklaring
Na het bankbeslag heeft uw bankinstelling 4 weken de tijd om de zogeheten derdenverklaring af te leggen. In deze derdenverklaring maakt de bank kenbaar aan de deurwaarder wat er is aangetroffen op de bankrekening. U kunt deze derdenverklaring versneld opvragen bij uw bankinstelling. Zolang wij de derdenverklaring niet ontvangen hebben kunnen wij geen afspraken met u maken voor het eventuele restantbedrag.
Indien er beslag op uw banktegoeden is gelegd kan het zijn dat uw bank u hiervoor kosten in rekening brengt. Daar kunnen wij niets aan veranderen omdat dit volgt uit afspraken tussen u en uw bank.

Afdracht
Nadat wij de derdenverklaring hebben ontvangen verzoeken wij uw bankinstelling om afdracht van de gelden (indien van toepassing).  U kunt met ons contact opnemen voor het treffen van een (aanvullende) regeling indien het beslag niet toereikend bleek. Klik hier voor contact.

Overbetekening
De deurwaarder zal bij u langskomen voor het uitbrengen van de overbetekening van het bankbeslag. Bij dit exploot zit een kopie van het bankbeslag alsmede een bijsluiter met toelichting over het beslag.

Indien u nog vragen heeft kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Klik hier voor contact.