Bankbeslag

Beslag op uw banktegoed

Indien er beslag op uw banktegoeden is gelegd kan het zijn dat uw bank u hiervoor kosten in rekening brengt. Daar kunnen wij niets aan veranderen omdat dit volgt uit afspraken tussen u en uw bank. U kunt met ons contact opnemen voor het treffen van een (aanvullende) regeling indien het beslag niet toereikend bleek. Click hier voor contact.

Beslagvrije voet

Het berekenen van de beslagvrije voet geschiedt door de gerechtsdeurwaarder aan de hand van alle bekende gegevens. Het is dus zaak dat u alle gegevens ter beschikking stelt. Anders kan het voorkomen dat een wettelijke sanctie wordt toegepast als gevolg van de onvolledigheid van de door u verstrekte gegevens. Zelf kunt u ook uw beslagvrije voet berekenen. Wij raden aan dit door een deskundige te laten doen. Hier vindt u de tool.

Zie voor meer informatie ook de bijsluiter welke bij de stukken is gevoegd.