Betekening

Betekening
U heeft een dwangbevel of uitspraak van de rechter ontvangen, wat nu?
De gerechtsdeurwaarder is bij u langsgeweest en heeft een dwangbevel of uitspraak van de rechter afgegeven. Zijn exploot wordt een betekening genoemd. De deurwaarder heeft aan u bevel gedaan om binnen twee dagen het verschuldigde bedrag te betalen. De betaalgegevens kunt u vinden in het exploot. Vermeldt bij uw betaling ook uw dossiernummer.

 

U kunt niet betalen, wat kunt u doen?
Indien u niet kunt betalen dan kunt u binnen de beveltermijn contact met ons opnemen om betalingsafspraken te maken. U kunt hiervoor ook het inlichtingenformulier gebruiken dat aan het exploot van de deurwaarder is gehecht. Klik hier voor het digitaal invullen van het inlichtingenformulier.

 

Wat als u niet betaalt en ook niet reageert?
Als u niet binnen de beveltermijn betaalt, of niet binnen deze termijn reageert, dan zal de gerechtsdeurwaarder terugkomen om beslag bij u te leggen. Voorbeelden van beslagen zijn: beslag op loon of uitkering, beslag op bankrekeningen, beslag of voertuigen of beslag op huisraad. De kosten van deze beslagen worden bij de vordering opgeteld.

 

U bent het niet eens met de veroordeling, wat kunt u doen?

Dwangbevel: Bent u het niet eens met een dwangbevel, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij de rechter.

Uitspraak van de rechter: Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter dan kunt u  verzet instellen of in hoger beroep gaan. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.