Beslag

Beslaglegging

Wanneer u een schuld niet betaalt, kan de deurwaarder beslag leggen op uw eigendommen. Betaalt u dan nog steeds niet, dan kan de deurwaarder de in beslag genomen zaken verkopen om uw schuld te betalen.

Aanplakking/plannen verkoop

Voorafgaand aan de openbare verkoop zal de aankondiging hiervan aan het adres waar de verkoop plaatsvindt en bij uw gemeentehuis worden gedaan. In bepaalde gevallen komt er ook een advertentie in een landelijk dagblad. Een verkoop is voor u ingrijpend, dat begrijpen wij. Het is echter van groot belang dat er een goede opbrengst is, zodat u sneller van uw schuld af bent.

Voorkomen verkoop

Wilt u de verkoop voorkomen dan zal de schuld bij ons betaald moeten zijn voor de datum van de verkoop. Indien u een goed voorstel tot afbetaling in termijnen heeft kunt u dit door ons laten toetsen. Het is mede in uw handen of de verkoop al dan niet doorgaat.

Zie voor meer informatie ook de bijsluiter welke bij de stukken is gevoegd.