Loonbeslag

Beslag op uw inkomen

Indien er beslag op uw inkomen is gelegd zal uw werkgever of uitkerende instantie geldt het volgende.

Omdat de vordering niet is betaald is er inmiddels beslag gelegd op uw inkomen. Dit betekent dat een deel van uw inkomen uw werkgever aan ons zal gaan afdragen. Niet alles want u moet nog wel uw bestaanskosten kunnen betalen.

Beslagvrije voet

De hoogte van het bedrag dat u nog ontvangt is vastgesteld via de regels van de wet. De hoogte staat vermeld in het exploot en heet “de beslagvrije voet”. Indien u het niet eens bent met de hoogte van de beslagvrije voet, dan kunt u het formulier dat bij het exploot zit gebruiken om bezwaar te maken tegen de hoogte van de beslagvrije voet. Het formulier dient u volledig in te vullen. De bedragen die u invult moet u wel bewijzen. Stuur daarom uw loon- of uitkering specificaties van de afgelopen drie maanden mee, een overzicht van uw toeslagen en stukken waaruit de hoogte van uw woonlasten en zorgverzekeringskosten blijken.

Heeft u een partner die bij u woont? Dan dient u ook een specificatie mee sturen van diens inkomsten. Zodra alle informatie is ontvangen zal de beslagvrije voet worden herberekend. Wij zullen u z.s.m. hierover informeren. Indien er een wijziging optreedt dan zullen wij uw werkgever of de uitkerende instantie hiervan op de hoogte stellen. Zodra de vordering is betaald wordt het beslag opgeheven.

Zelf kunt u ook uw beslagvrije voet berekenen. Wij raden aan dit door een deskundige te laten doen. Hier vindt u de tool.

Zie voor meer informatie ook de bijsluiter welke bij de stukken is gevoegd.