Dagvaarding

Een dagvaarding

U bent gedagvaard: u moet voor de rechter verschijnen. Een eventuele rechtszitting kost u veel geld, als de schuldeiser in het gelijk wordt gesteld. Om dit te voorkomen dient u uw schuld voor de zittingsdag betalen.

U bent het niet eens met de vordering

Indien u het niet eens bent met de vordering kunt u zich inhoudelijk verdedigen bij de in de dagvaarding genoemde rechter. Dit kan zijn:

  • bij de kantonrechter: kunt u zelf mondeling of schriftelijk verweer voeren. Bij voorkeur dient u dit verweer vooraf schriftelijk in bij de kantonrechter, zodat u niet bij de rechtszitting aanwezig hoeft te zijn (dat mag uiteraard wel).
  • bij de rechtbank of het gerechtshof: kunt u alleen door middel van een advocaat verweer voeren. Het is aan te raden direct na de dagvaarding contact op te nemen met een advocaat.

Indien na het verkrijgen van het vonnis u nog niet (geheel) heeft betaald kan een schuldeiser beslag laten leggen op bijvoorbeeld uw inboedel/auto of inkomen/banktegoeden.

In geval van huurschuld kunnen wij ook de woning ontruimen indien de rechter dat heeft bepaald. Alle kosten gemoeid met deze fase komen eveneens voor uw rekening.

Zie voor meer informatie ook de bijsluiter welke bij de stukken is gevoegd.