Ontruiming

Ontruiming

Bij een woningontruiming is het de bedoeling dat de woning weer ter beschikking van de eigenaar van de woning komt. Dat houdt in dat u en uw eigendommen uit de woning moeten worden verwijderd.

Ontruiming

Wanneer bij huurzaken binnen de gestelde termijn geen betaling plaatsvindt, zal – na verkrijging van het vonnis met ontbinding van de huurovereenkomst door de Kantonrechter – in overleg met verhuurder uw woning worden ontruimd. Alle roerende zaken zullen op de openbare weg worden geplaatst (welke bij niet medeneming op de kosten worden opgeslagen door de Gemeente of de verhuurder), waarna het pand van nieuwe sloten wordt voorzien en aan verhuurder wordt overgedragen. U bent zelf verantwoordelijk voor het van de straat halen van uw inboedel.

Indien er geen medewerking wordt verleend zal een politiefunctionaris in de persoon van een (hulp)officier van Justitie erop toezien dat aan alle formaliteiten is voldaan.

Als de inboedel niet van de straat wordt verwijderd, zal mogelijk de gemeente de inboedel afvoeren, maar het komt ook voor dat de schuldeiser dit doet. Het is dus verstandig om zelf voor ontruiming zorg te dragen en dat te doen voor de datum waarop de deurwaarder heeft aangekondigd tot ontruiming te zullen overgaan. De sleutels van de woning moet u aan de gerechtsdeurwaarder afgeven.

De gerechtsdeurwaarder kan u vertellen of de schuldeiser bereid is om onder bepaalde voorwaarden af te zien van de ontruiming. Neem dus op tijd contact op met de deurwaarder. Wacht daarom niet te lang! De kans dat u kunt blijven wordt daar niet groter door en bovendien kan de vordering oplopen met de kosten van ontruiming.

Zie voor meer informatie ook de bijsluiter welke bij de stukken is gevoegd.