Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober

Per 1 oktober 2019 wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.  Hiermee stopt het digitaal procederen bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland.  Vanaf oktober bij gemelde Rechtbanken weer de dagvaarding en verzoekschrift. Verder #uitbreiding mondelinge behandeling #regierol van de rechter en #afschaffing van het pleidooi!

Winkelmandje