Uitspraak Hof Amsterdam illegale onderverhuur

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen. Verhuurder heeft onder specifieke voorwaarden ingestemd met onderhuur (B&B). Huurder overtrad echter gemelde voorwaarden. Het Hof dient twee vragen te beantwoorden. De eerste: of het onredelijk is als de huurder zijn inkomsten uit (verboden) onderhuur moet afstaan en ten tweede: of alle huurinkomsten dienen te worden afgedragen. Ja, zegt het Hof op grond van art. 1.4 van de huurovereenkomst dient de huurder alle inkomsten af te dragen, in dit geval komt dat op een rekensom van € 30.000,–.

Winkelmandje