Incassokostencalculator​

Bedrag
Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Formulier nog niet volledig ingevuld.
Onderdeel Bedrag
Incassokosten:
BTW:

Totale vordering:

Wet Incassokosten (WIK)

Incassokosten in rekening brengen is vanaf 1 juli 2012 wettelijk geregeld. Per deze datum is er een vastgesteld bedrag aan incassokosten dat in rekening mag worden gebracht bij de particuliere debiteur. De wet biedt zekerheid over de hoogte van incassokosten en voorkomt discussies over de vraag of deze kosten terecht in rekening zijn gebracht. Voor u als schuldeiser wordt het er een stuk duidelijker op. De incassokosten moeten wel correct worden aangezegd aan debiteur. Voldoet u immers niet aan de nieuwe wetgeving, dan is volgens de rechter uw debiteur waarschijnlijk geen incassokosten verschuldigd.

Vraagt u onze juristen naar een goede WIK brief en naar meer informatie.

Ten aanzien van niet-natuurlijke debiteuren (bedrijven) gelden andere regels. 
 
De incassokosten worden als volgt berekend:
  • 15% over de eerste €2.500,00 van de vordering met minimum van €40,00
  • 10% over de tweede €2.500,00 van de vordering
  • 5% over de daarop volgende €5.000,00 van de vordering
  • 1% over de volgende €190.000,00 van de vordering
  • 0,5% over het restant van de vordering met een gesaldeerd maximum van €6.775,00