Vanaf 1-1-2019 bezichtiging woning bij executie-verkoop

Vanaf 1-1-2019 bezichtiging van de woning door tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder indien dit met het oog op de executie-verkoop vereist is. Dit kan eventueel met assistentie van de politie. 

 Rijken Gerechtsdeurwaarders assisteert u graag!

Meer gedetailleerd: art. 3:267a lid 3 Burgerlijk Wetboek: De hypotheekhouder kan in geval van weigering de bezichtiging doen plaatsvinden met toepassing van artikel 550 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

 Art. 550 Rv. In het geval, bedoeld in het derde lid van artikel 267a van Boek 3 van het BW, vindt de bezichtiging plaats door tussenkomst van de deurwaarder, die hiertoe bevoegd is tot het binnentreden van de woning zonder toestemming van de bewoner en die hiervan proces-verbaal opmaakt. 

 

Winkelmandje