U heeft een vonnis of dwangbevel ontvangen

U ontving een bevel ‘in naam des Konings’ om aan de inhoud van een vonnis, beschikking of dwangbevel te voldoen. Het stuk dat u van de deurwaarder heeft ontvangen heet een zogenaamde ‘betekening’. Hierin wordt bevel gedaan om alsnog binnen de gestelde termijn te betalen. Doet u dat niet, dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw loon, uitkering, huis, inboedel, handelsvoorraden, etc. In geval van een huurschuld kunnen wij ook de woning ontruimen indien de rechter dat heeft bepaald. Alle kosten gemoeid met deze werkzaamheden komen eveneens voor uw rekening.

Door op tijd te betalen, voorkomt u deze dwangmaatregelen en hoge kosten. In overleg met ons kunt u ook een betalingsregeling afspreken.

Een dwangbevel van het CJIB

De gerechtsdeurwaarder is bij u aan de deur geweest. U heeft bij voorbeeld een boete gekregen van het Centraal Justitieel Incassobureau uit Leeuwarden en deze niet (volledig) betaald. Op grond van de Wet Administratiefrechterlijke Handhaving Verkeersvoorschriften heeft u een administratieve sanctie opgelegd gekregen. Ondanks aanmaningen van het CJIB heeft u niet (volledig) betaald, zodat er nu een dwangbevel tegen u is uitgevaardigd.
Op het dwangbevel staat vermeld over welke overtreding of misdrijf het gaat en wanneer deze is begaan. Op de achterzijde van het dwangbevel staat uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken over de uitvoer van het dwangbevel. Inhoudelijk bezwaar tegen de administratieve sanctie is niet meer mogelijk.
Nadat u het dwangbevel van de deurwaarder ontvangt, kunt u uitvoer van het dwangbevel en bijkomende kosten voorkomen door binnen de gestelde termijn tot betaling over te gaan.

Zie voor meer informatie ook de bijsluiter welke bij de stukken is gevoegd.