Wijziging met betrekking tot openbaar betekenen

Per 1 juli 2015 zal het nodige gaan veranderen met betrekking tot het openbaar betekenen.

Wanneer iemand geen bekende woon- of verblijfplaats heeft, dient een exploit zogenaamd 'in het openbaar' te worden betekend. Kortweg betekent dit dat het exploit, dat bij de rechtbank is betekend, bekend wordt gemaakt in een regionaal of landelijk verschijnend dagblad.

De ervaring in de beroepspraktijk is dat deze wijze van bekendmaken weinig effect heeft. In een dergelijk geval dient de betrokken partij zich namelijk te melden bij de deurwaarder om een kopie van het exploit in ontvangst te nemen. Zelden wordt een kopie op kantoor ook daadwerkelijk opgevraagd.

In juni 2014 is er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gegaan om deze wijze van bekendmaking te wijzigen. Het voorstel is onlangs aangenomen en zal per 1 juli aanstaande in werking treden.

De wetswijziging houdt in dat de publicatie van het exploit niet meer in een fysiek dagblad plaatsvindt, maar via de elektronische weg door een advertentie in de Staatscourant te plaatsen. De Staatscourant wordt online uitgegeven. De verwachting is dat de kans op het daadwerkelijk onder ogen krijgen van de advertentie hierdoor wordt vergroot.

De wetswijziging is dus in het belang van degene voor wie het exploit bestemd is, maar zeker ook voor de rechtzoekende partij. In tegenstelling tot de enkele honderden euro’s van een publicatie in de krant, bedragen deze kosten slechts € 5,00 per advertentie.

Onze juristen informeren u graag verder over de mogelijkheden die u heeft indien een dergelijke situatie zich voordoet. Wellicht is het namelijk vanuit het oogpunt van kostenbesparing in uw geval raadzaam om even te wachten met de eventueel noodzakelijke openbare betekening tot na de invoering van de wetswijziging.

Rijken Gerechtsdeurwaarders | Incassobureau | Juristen Den Bosch

placeholderimage

Ons gerechtsdeurwaarders- en incassobureau is sinds 1972 succesvol met het incasseren van alle denkbare soorten vorderingen. Wij hebben veel ervaring met moeilijk inbare vorderingen. 

 

» Lees meer over Rijken Gerechtsdeurwaarders

Actueel

KEI

05 december 2017 - KEI We zijn alweer even op weg met KEI. Het is even wennen, maar het spreekwoord ‘al doende leert men’, is hier zeker van toepassing! Een fijne bijkomstighei... » Lees meer

WIK anno 2017

09 maart 2017 - Conform de Wet Incassokosten (WIK) dienen incassokosten aan consument-schuldenaren tijdig te worden aangezegd wil schuldeiser er in rechte aanspraak op kunne... » Lees meer
» Meer nieuwsberichten

Openbare verkopen

» Alle openbare verkopen