Rechtbanken moeten afschriften huwelijkse voorwaarden afgeven

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is het niet eens met de aanbeveling van het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht (LOVF) dat rechtbanken geen afschriften van huwelijkse voorwaarden meer mogen verstrekken. Door deze aanbeveling is het Huwelijksgoederenregister feitelijk niet meer openbaar. Dit is in strijd met de wet en een belemmering voor het rechtsverkeer in Nederland.

Personen die het Huwelijksgoederenregister willen raadplegen, bijvoorbeeld schuldeisers van een van de echtgenoten, ontvangen op advies van het LOVF geen afschrift meer. Rechtbanken verwijzen hen nu door naar de notaris die destijds de akte van huwelijkse voorwaarden passeerde. Maar die mag deze vanwege zijn geheimhoudingsplicht niet zomaar aan een derde afgeven.

Bescherming van schuldeisers
Reden voor de aanbeveling van het LOVF is het oneigenlijk gebruik van het register. Zo zouden criminelen inzage kunnen krijgen in de lijst van bezittingen die onderdeel is van huwelijkse voorwaarden. Ook zijn er journalisten die inzage hebben gekregen in de huwelijkse voorwaarden van bekende Nederlanders. De KNB vindt misbruik van een register een serieuze kwestie, waar zeker een oplossing voor gevonden moet worden. Maar de door het LOVF gekozen oplossing is volgens de notariële beroepsorganisatie niet de juiste. Dit heeft de KNB in een brief aan de Raad voor de rechtspraak laten weten. De beroepsorganisatie schrijft: ‘De reden voor openbaarheid van het register is immers het belang van de bescherming van schuldeisers en de rechtszekerheid die wij in Nederland in het wettelijk stelsel op onder andere deze wijze hebben verankerd.’

Belemmering rechtsverkeer
Een ander bezwaar tegen de nieuwe regeling is dat het notariaat een frequent raadpleger van het Huwelijksgoederenregister is. Bij iedere transactie, waar een notaris bij betrokken is, moet hij het huwelijksvermogensregime van partijen beoordelen. Bij verkoop van een woning bijvoorbeeld is naast raadpleging van het Kadaster ook raadpleging van het Huwelijksgoederenregister nodig om vast te stellen of de verkoper ook echt eigenaar is. Het niet meer kunnen opvragen van huwelijkse voorwaarden is dan ook een complicerende factor bij de efficiënte behandeling van dossiers en daarmee een belemmering voor een soepele werking van het rechtsverkeer. Uiteindelijk is dit voor de burger vertragend en kostenverhogend, aldus de KNB.

 

Bron: Koninklijke Notariële Beroepsoranigatie, 25 juni 2014, 

Rijken Gerechtsdeurwaarders | Incassobureau | Juristen Den Bosch

placeholderimage

Ons gerechtsdeurwaarders- en incassobureau is sinds 1972 succesvol met het incasseren van alle denkbare soorten vorderingen. Wij hebben veel ervaring met moeilijk inbare vorderingen. 

 

» Lees meer over Rijken Gerechtsdeurwaarders

Actueel

KEI

05 december 2017 - KEI We zijn alweer even op weg met KEI. Het is even wennen, maar het spreekwoord ‘al doende leert men’, is hier zeker van toepassing! Een fijne bijkomstighei... » Lees meer

WIK anno 2017

09 maart 2017 - Conform de Wet Incassokosten (WIK) dienen incassokosten aan consument-schuldenaren tijdig te worden aangezegd wil schuldeiser er in rechte aanspraak op kunne... » Lees meer
» Meer nieuwsberichten

Openbare verkopen

» Alle openbare verkopen