KEI

KEI

We zijn alweer even op weg met KEI. Het is even wennen, maar het spreekwoord ‘al doende leert men’, is hier zeker van toepassing! Een fijne bijkomstigheid is dat KEI als eerste is ingevoerd bij de Hoge Raad. Hieruit vloeit voort dat er direct mooie arresten verschijnen op het hoogste niveau. Op deze manier is het - in een vroeg stadium - voor iedereen kei-duidelijk hoe hiermee om te gaan in de toekomst! Klik hier voor de update!

---

 

 

KEI goed….. 

U heeft vast al gehoord van KEI. KEI staat voor: Kwaliteit En Innovatie Rechtspraak en heeft betrekking op het digitaal procederen. Digitaal procederen zal verplicht worden in civiele en bestuursrechtelijke zaken en zal gelden voor advocaten, rechtspersonen en professioneel gemachtigden. Natuurlijke personen zonder gemachtigde en informele rechtspersonen zonder gemachtigde (verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte) mogen kiezen of zij digitaal of op papier procederen.

KEI zal gefaseerd worden ingevoerd, waarbij er eerst een pilot zal plaatsvinden bij de Rechtbank Gelderland en de rechtbank Midden-Nederland:    

ïwinter 2017 – Hoger beroep vorderingen.

ïnajaar 2017 – Vorderingen in zaken met verplichte procesvertegenwoordiging.

ïnajaar 2018 – Vorderingen in kantonzaken. 

ïzomer 2019  – Verzoekzaken en Kort geding.

Wat verandert er door KEI?

Dagvaarding & verzoekschrift verdwijnen.
Een zaak wordt aanhangig gemaakt met de  ‘procesinleiding’. Deze stelt u op in Mijn Rechtspraak (of laat u opstellen), waarna u een oproepingsbericht ontvangt. Dit oproepingsbericht dient de verweerder (voorheen de gedaagde) binnen twee weken na indiening van de procesinleiding te ontvangen. U bepaalt zelf hoe dit bericht bij verweerder komt; dit kan bijvoorbeeld per post of e-mail. Ook kunt u er voor kiezen om het bericht via de gerechtsdeurwaarder te laten betekenen. Het voordeel hiervan is dat de gerechtsdeurwaarder een adresverificatie mag uitvoeren en deze bovendien ter plaatse een idee betreffende de mogelijke verhaalbaarheid van de vordering kan vormen. Ook mag in dit geval het oproepingsbericht eerst worden betekent en hoeft daarna pas aanhangig gemaakt te worden. Hierdoor is de verweerder al bekend met de zaak voordat deze aanhangig is. De klassieke dagvaarding en het verzoekschrift verdwijnen, maar de schuldenaar oproepen per exploot, met al haar voordelen, blijft dus mogelijk.

Het moment waarop een zaak aanhangig is en griffierecht verschuldigd is wijzigt.
In de nieuwe situatie is de zaak aanhangig en bent u het griffierecht verschuldigd na indiening van de procesinleiding ter griffie. Als intrekking van de vordering volgt voordat verweerder verschijnt, dan is gedeeltelijke terugbetaling van het griffierecht mogelijk. Indien u er voor kiest eerst het oproepingsbericht te laten betekenen door uw gerechtsdeurwaarder en daarna de zaak aanhangig te maken, dan bent u het griffierecht dus nog niet meteen verschuldigd (u dient het oproepingsbericht en het exploot binnen vijf dagen te uploaden via Mijn Rechtspraak. Hierbij geldt dus: uploaden = aanhangig. 

De regels omtrent het verstekvonnis wijzigen.
Nu wordt er een verstekvonnis gewezen als een gedaagde niet in rechte verschijnt. In de nieuwe situatie zal er pas een verstekvonnis worden gewezen als de rechter kan vaststellen dat de verweerder door een gerechtsdeurwaarder is opgeroepen. 

U loopt het risico vertraging op te lopen wanneer u het oproepingsbericht zelf per post of e-mail verstuurt in plaats van dit door een gerechtsdeurwaarder te laten betekenen. U krijgt dan na de uiterste verschijndatum een termijn van twee weken de tijd om alsnog via een gerechtsdeurwaarder de verweerder op te roepen tegen een nieuwe uiterste verschijndatum van maximaal vier weken.

De eerste zittingsdatum wordt voortaan de uiterste verschijningsdatum.
Voorheen diende de gedaagde partij te verschijnen op een in de dagvaarding of verzoekschrift genoemde datum. Voortaan geldt dat een verweerder vier weken de tijd heeft om verweer te voeren en er dus ook geen vaste roldagen meer zijn. 

Het verloop van de procedure verandert. 
Nu hebben partijen nog recht op re- en dupliek en pleidooi. In de nieuwe situatie ontvangen partijen (na verweerschrift) direct een uitnodiging voor de mondelinge behandeling in hun berichtenbox. De termijn tussen de uitnodiging en de mondelinge behandeling bedraagt ten minste drie weken, tenzij sprake is van een behandeling in kort geding. Tijdens de mondelinge behandeling kan eventueel een vermeerdering van eis plaatsvinden. Dit dient aan het begin van de mondelinge behandeling te worden afgedaan. Ook kunnen er tijdens de mondelinge behandeling getuigen en partij-deskundigen worden gehoord. Indien een schikking tot stand komt wordt er een in executoriale vorm uitgegeven proces-verbaal opgemaakt. Indien er geen schikking tot stand komt, bepaalt de rechter wat de volgende proceshandeling zal zijn. 

Wijzigingen ten aanzien van de in het buitenland wonende wederpartij. Voor landen die deelnemen aan de Europese Betekeningsverordening geldt: de termijn om te verschijnen zal minimaal vier weken en maximaal zes maanden gaan bedragen. Deze termijn vangt aan op de dag nadat het oproepingsbericht in het buitenland is betekend.

Voor landen die deelnemen aan het Haags Betekeningsverdrag geldt: een termijn van minimaal drie maanden en maximaal twaalf maanden voor de verweerder om te verschijnen. Deze termijn vangt aan na de dag van indiening van de procesinleiding bij de rechter, dan wel in geval van toepassing van artikel 113 Rv, na de dag van betekening aan het parket van de ambtenaar van het openbaar ministerie.

Bij de  wederpartij zonder bekende woon- en/of verblijfplaats binnen of buiten Nederland (en  bij partijen die wonen in een land dat geen deelnemer is aan de hierboven genoemde verordening en het verdrag ) geldt: de termijn om te verschijnen is de “gewone” termijn van  vier weken. Dit is een voordeel ten opzichte van de huidige termijn van drie maanden, die in de regel nutteloos is gebleken.

Nog enkele ‘Wist u datjes’:

-de dagvaardingsprocedure voortaan vorderingsprocedure zal heten;

-proceshandelingen altijd eerder verricht mogen worden;

-de grosse verdwijnt;

-het pleidooi verdwijnt (u mag tijdens de mondelinge behandeling wel vragen of men later mag pleiten);

-de oude Wet van toepassing blijft op reeds betekende exploten en reeds ingediende verzoekschriften en ten aanzien van verzetdagvaardingen;

Tot slot: 

Of de nieuwe digitale procedure een goede en snelle manier van procederen is zal uit de praktijk moeten blijken. Wij staan onze opdrachtgevers graag bij met raad & daad. Oproepen per exploot kan nog steeds. Na adresverificatie volgt betekening op correcte wijze, zoals zij van ons gewend zijn. Never change a winning team!

Voor u hierbij nog een ‘KEI termijnen schema’.  Voor vragen kunt u ons altijd bellen of mailen. 

Wij wensen u veel succes en goede digitale KEI procedures! 

Mw. J. Baks, Toegevoegd Gerechtsdeurwaarder

Rijken Gerechtsdeurwaarders

Oranja Nassaulaan 1 ’s-Hertogenbosch

073-6918181 | info@stalman.nl

www.linkedin.com/in/jolandabaks  

 

05 december 2017

Rijken Gerechtsdeurwaarders | Incassobureau | Juristen Den Bosch

placeholderimage

Ons gerechtsdeurwaarders- en incassobureau is sinds 1972 succesvol met het incasseren van alle denkbare soorten vorderingen. Wij hebben veel ervaring met moeilijk inbare vorderingen. 

 

» Lees meer over Rijken Gerechtsdeurwaarders

Actueel

KEI

05 december 2017 - KEI We zijn alweer even op weg met KEI. Het is even wennen, maar het spreekwoord ‘al doende leert men’, is hier zeker van toepassing! Een fijne bijkomstighei... » Lees meer

WIK anno 2017

09 maart 2017 - Conform de Wet Incassokosten (WIK) dienen incassokosten aan consument-schuldenaren tijdig te worden aangezegd wil schuldeiser er in rechte aanspraak op kunne... » Lees meer
» Meer nieuwsberichten

Openbare verkopen

vrijdag 24 mei

Openbare Verkoop
MINI ONE - HATCHBACK KLEUR WIT BENZINE BOUWJAAR 2010
Ravenstein
10.00 uur
» Bekijk deze openbare verkoop
» Alle openbare verkopen