Digitaal Beslag Register

Vanaf 1 januari 2016 maakt iedere gerechtsdeurwaarder gebruik van het Digitaal BeslagRegister (DBR).

Ieder beslag op loon en andere vergelijkbare periodieke betalingen moet centraal worden ingeschreven in het voor alle gerechtsdeurwaarders toegankelijk register. Hierdoor kan de gerechtsdeurwaarder, voordat bepaalde opdrachten uitgevoerd worden, inzicht krijgen in de beslagpositie van de schuldenaar en kan de opdrachtgever geïnformeerd worden. Door middel van deze memo leggen wij uit wat de invoering van de DBR voor u als onze opdrachtgever betekent.

Waarom komt het DBR?

Het DBR wordt ingevoerd om onnodige kosten voor schuldenaar én schuldeiser te voorkomen. Door de verplichte raadpleging van het DBR na de opdracht tot het verrichten van bepaalde ambtshandelingen, kan in voorkomende gevallen alsnog worden afgezien van het treffen van deze maatregelen.

Wanneer moet het DBR geraadpleegd worden?

Wij dienen het DBR te raadplegen wanneer wij de (expliciete of impliciete) opdracht hebben tot het leggen van een periodiek beslag op loon, uitkering of op een periodieke toeslag/voorlopige teruggaaf van de overheid. Daarnaast moeten wij het DBR raadplegen wanneer wij de opdracht hebben tot het uitbrengen van een inleidende dagvaarding, met uitzondering van dagvaardingen met nevenvorderingen als ontruiming van een woning. Bij deze laatste gevallen spelen namelijk belangen die onafhankelijk zijn van de beslagpositie van de schuldenaar.

Wat gebeurt er na raadpleging van het DBR?

Als na de raadpleging blijkt dat de vordering binnen een periode van drie jaar betaald kan worden op basis van de verkregen gegevens, zijn wij verplicht om de opdracht daadwerkelijk uit te voeren.

Als blijkt dat de vordering naar verwachting niet binnen drie jaar betaald zal worden op basis van de uit het DBR verkregen gegevens, zijn wij verplicht om contact met u als opdrachtgever op te nemen. Wij dienen dan aantoonbaar bevestiging van u te verkrijgen dat u de opdracht wenst uit te laten voeren, ondanks de langere verwachte looptijd van het beslag. Na uw bevestiging volgt dan alsnog de beslaglegging of dagvaarding.

Welke informatie mogen wij met u delen?

Wij mogen u vanuit privacy-oogpunt niet meer informatie verschaffen dan strikt noodzakelijk is voor beantwoording van ons verzoek. Wij mogen u daarom niet mededelen welke andere beslagen liggen en voor welke bedragen. Wel mogen wij u mededelen hoe hoog de periodieke inhouding voor uw vordering zal zijn en welke tijd het beslag onder de huidige omstandigheden ongeveer zal duren totdat volledige betaling een feit is.

Levert dit geen onnodige vertraging op?

In principe zal het DBR voor een meer efficiënte dienstverlening moeten zorgen, met name omdat de informatievoorziening tussen gerechtsdeurwaarders onderling sneller en vollediger zal worden. In een voorkomend geval zal de bevraging van het DBR echter enigszins vertragend kunnen werken. Wij zullen de vertraging uiteraard zoveel als mogelijk beperken. Het is daarom ook mogelijk dat wij bij verwachte problemen contact met u opnemen om al vooraf afspraken te maken die kunnen gelden als bevestiging van een opdracht in de zin van de nieuwe regelgeving.

Tot slot

Het recht ontwikkelt zich voortdurend in de huidige samenleving. Afhankelijk van het succes, of juist van problemen met het DBR, kunnen inperkingen dan wel uitbreidingen volgen, naar bijvoorbeeld beslag op auto’s. Het DBR is daarom wellicht op relatief korte termijn aan verandering onderhevig. Wij brengen u uiteraard op de hoogte wanneer er ontwikkelingen zijn.

Voor vragen over het beslagregister kunt u contact met ons opnemen via contact

01 januari 2016

Rijken Gerechtsdeurwaarders | Incassobureau | Juristen Den Bosch

placeholderimage

Ons gerechtsdeurwaarders- en incassobureau is sinds 1972 succesvol met het incasseren van alle denkbare soorten vorderingen. Wij hebben veel ervaring met moeilijk inbare vorderingen. 

 

» Lees meer over Rijken Gerechtsdeurwaarders

Actueel

KEI

05 december 2017 - KEI We zijn alweer even op weg met KEI. Het is even wennen, maar het spreekwoord ‘al doende leert men’, is hier zeker van toepassing! Een fijne bijkomstighei... » Lees meer

WIK anno 2017

09 maart 2017 - Conform de Wet Incassokosten (WIK) dienen incassokosten aan consument-schuldenaren tijdig te worden aangezegd wil schuldeiser er in rechte aanspraak op kunne... » Lees meer
» Meer nieuwsberichten

Openbare verkopen

» Alle openbare verkopen