Verstekvonnis van 15 jaar mag niet ten uitvoer worden gebracht

De Rechtbank oordeelde op 18 juni 2014 dat een verstekvonnis van 15 jaar oud niet meer ten uitvoer mag worden gelegd. De schuldenaar stelt dat hij na vijftien jaar niet meer over bewijsstukken beschikt, waarmee hij kan aantonen dat hij – zoals hij stelt – wel degelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Naar het oordeel van de Rechtbank kan van de schuldenaar redelijkerwijs niet worden verwacht dat hij nog over bewijsstukken ter zake de betreffende schuld beschikt, te minder waar niet gebleken is dat schuldeiser in de tussentijd pogingen heeft ondernomen om tot incasso te komen, in welk geval de schuldenaar er rekening mee had kunnen houden dat hij bepaalde bewijsstukken had dienen te bewaren.

 

De schuldeiser heeft door de vastgestelde inactiviteit van schuldenaar bij het innen c.q. het verhalen van haar vordering uit hoofde van het verstekvonnis bij schuldenaar het gerechtvaardigde vertrouwen gewekt dat zij verdere maatregelen ter tenuitvoerlegging van het verstekvonnis achterwege zou laten. Daarnaast is voor de rechtbank voldoende komen vast te staan dat schuldenaar onevenredig benadeeld wordt door het na vijftien jaar alsnog innen c.q. verhalen van de vordering, nu schuldenaar niet tijdig is geconfronteerd met de noodzaak (financiële) maatregelen tegen de steeds verder oplopende rentelast te nemen.

 

De rechtbank concludeert dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat schuldeiser nakoming van het in 1995 gewezen vonnis verlangt, zodat de bevoegdheid om dit vonnis (verder) ten uitvoer te leggen aan schuldeiser wordt ontzegt.

 

Bron: www.rechtspraak.nl (Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden 18 juni 2014 RBNNE:2014:3079)

 

Rijken Gerechtsdeurwaarders | Incassobureau | Juristen Den Bosch

placeholderimage

Ons gerechtsdeurwaarders- en incassobureau is sinds 1972 succesvol met het incasseren van alle denkbare soorten vorderingen. Wij hebben veel ervaring met moeilijk inbare vorderingen. 

 

» Lees meer over Rijken Gerechtsdeurwaarders

Actueel

KEI

05 december 2017 - KEI We zijn alweer even op weg met KEI. Het is even wennen, maar het spreekwoord ‘al doende leert men’, is hier zeker van toepassing! Een fijne bijkomstighei... » Lees meer

WIK anno 2017

09 maart 2017 - Conform de Wet Incassokosten (WIK) dienen incassokosten aan consument-schuldenaren tijdig te worden aangezegd wil schuldeiser er in rechte aanspraak op kunne... » Lees meer
» Meer nieuwsberichten

Openbare verkopen

» Alle openbare verkopen